YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT S-RYHMÄN HOTELLEISSA

1. SOVELTAMISALA JA ERITYISEHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu. Nämä ehdot eivät kuitenkaan koske yksittäisten henkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 9 henkilöä. Näitä ehtoja sovelletaan myös sellaisiin internetin kautta tehtäviin majoitusvarauksiin, jotka tehdään S-ryhmän hotellien internet-sivustojen kautta.

Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa juhlapyhien, hotellikohtaisten erityistapahtumien, sesonkivaihteluiden tai majoitukseen liittyvien oheispalvelujen vuoksi.

SOK pidättää oikeuden muuttaa sopimuksen piiriin kuuluvien hotellien lukumäärää johtuen, mukaan lukien muttei rajoittuen, edustamiensa hotellien brändimuutoksista johtuvista syistä, sekä tehdä näistä johtuvia muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin. Yhteistyön piiriin osallistuvien hotellien lukumäärä voi vaihdella sopimuskauden aikana myös, mikäli esimerkiksi yksittäinen hotelliyksikkö myydään tai muulla tavoin siirtyy SOK:n edustaman hotelliketjun ulkopuolelle tai, vastaavasti, liittyy uutena hotelliyksikkönä SOK:n edustamaan hotelliketjuun.

Mikäli hotelliyksikkö myydään tai muulla tavoin siirtyy tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön ulkopuolelle sopimuskauden aikana, päättyy tämä sopimus kyseisen hotelliyksikön osalta poistumispäivämäärän mukaisena ajankohtana ja samanaikaisesti kaikki sopimusvelvoitteet lakkaavat kyseisen hotelliyksikön osalta, ellei toisin kirjallisesti sovita. Mikäli puolestaan uusi hotelliyksikkö liittyy tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön piiriin, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan kyseisen hotelliyksikön osalta uudet tämän sopimuksen mukaiset ehdot.

SOK ilmoittaa kirjallisesti mahdollisista muutoksista ennen niiden voimaanastumista.

2. VARAUS JA VAHVISTUS

Varauksen yhteydessä majoittujan on ilmoitettava nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa.

Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun majoittuja on saanut siitä vahvistusnumeron. Hotelli voi asettaa varauksen ehdoksi erilaisia sääntöjä mm. varausmaksun suorittamisen tai varauksen vahvistamisen luottokortilla varauksen sitovuuden edellytykseksi.

3. HOTELLIIN SAAPUMINEN JA LÄHTEMINEN

Huone on useimmiten käytettävissäsi tulopäivänä viimeistään klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Hotellilla voi olla tästä poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja, jotka on mainittu varausvahvistuksessa.

Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valittuun hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä. Mikäli majoittuja saapuu tätä myöhemmin, on myöhäinen tuloaika vahvistettava luottokortilla. Muussa tapauksessa hotelli voi myydä huoneen edelleen. Yleisestä säännöstä poikkeavat aikarajat on mainittu varausvahvistuksessa.

Mikäli majoitut hotelliin varausvahvistuksessa mainittuja tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone.

4. VARAUSTAKUU

Varauksen varmistamiseen käytetään luottokorttia. Luottokortilla varmistettu huonevaraus pidetään voimassa myöhäisen saapumisen varalta ilman, että siitä pitää erikseen ilmoittaa.

Huonevarauksen varmistamiseen tarvitsemme seuraavat tiedot: kortinhaltijan nimen, kortin numeron ja voimassaoloajan, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tiedot pyydetään kirjallisesti tai suullisesti.

5. PERUUTUS, MUUTOS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Ei peruutusoikeutta ennakkoon maksetuista huonevarauksista. Muutoksissa ole yhteydessä vastaanottoon. 

6. MAKSUT

 • Original Sokos Hotel Vaakuna soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Original Sokos Hotel Vaakuna ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora Payform (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora / Paybyway Oy. Bambora Payform välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
  Laserkatu 6
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 029 300 5050
  Sähkösposti: asiakaspalvelu@bambora.com
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Original Sokos Hotel Vaakuna ei käsittele tilausta.

7. ASIAKKAAN ESIINTYMINEN MAJOITUSLIIKKEESSÄ

Hotellissa noudatamme hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos majoittuja rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa hotellista. Majoittujan on kuitenkin maksettava majoitus ja tilattujen lisäpalveluiden hinta, eikä suoritettua maksua voi vaatia takaisin.

8. HOTELLIN VASTUU MAJOITTUJAN OMAISUUDESTA

Majoittuja voi säilyttää arvotavaroita huoneen säilytyslokerossa tai hotelli voi ottaa majoittujan pyynnöstä säilytettäväksi arvotavaroita. Hotellilla on oikeus periä maksu tavaroiden säilytyksestä.

Jos säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on majoittujan ilmoitettava siitä hotellille ennen sen säilöön jättämistä. Hotelli voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.

Majoittuja vastaa omista matkatavaroistaan, ellei hotelli ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jos hotelli ei vastaa säilytettäväksi otetuista matkatavaroista, hotellin tulee erikseen ilmoittaa siitä.

Hotelli ei vastaa huoneen säilytyslokerossa olevasta omaisuudesta.

Hotelli ei ole vastuussa autohallissa tai hotellin pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Hotellin on ilmoitettava riittävän selvästi autohallissa ja pysäköintialueellaan, ettei kyseessä ole valvottu alue eikä hotelli vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

9. ASIAKKAAN VASTUU VAHINGOSTA

Majoittuja vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jotka majoittuja tai majoittujan vieraat tai majoittujan lemmikkieläimet aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

10. ERIMIELISYYDET

Mikäli asiakaskohtaisen sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti sopimusta. Mikäli liitteiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan liitteitä numerojärjestyksessä siten, että pienempi numero saa etusijan.

11. TIEDONANTOVELVOITE

Ostettaessa minkä tahansa tuotteen tämän järjestelmän kautta asiakas ostaa tuotteen eri kauppiaalta ja jokainen kauppias on vastuussa erikseen mahdollisista vahingoista. Asiakkaan on oltava suoraan yhteydessä suoraan kauppiaaseen. Original Sokos Hotel Vaakuna ei ole vastuussa olkopuolisten kauppiaiden tuotteista eikä palveluista.

Tutustu myös: https://www.sokoshotels.fi/fi/liitepankki